Firewall

Firewall

Firewall

De evolutie van het internet en de ontwikkeling van de firewall gaan hand in hand. Jarenlang onderzoek van meerdere firewall leveranciers hebben de firewall gebracht tot zijn huidige vorm. De huidige next-generation firewalls (NGFWs) hebben een veel ingewikkeldere taak dan hun voorgangers. 30 jaar geleden werd verkeer enkel toegestaan of beperkt tot bepaalde netwerkbronnen door de combinatie van poorten en IP-adressen.

Om te voldoen aan een snel veranderend landschap zijn firewalls geëvolueerd van gewone pakketfilters die een elementair stateful pakket nakijken tot de next-generation firewall van vandaag. Firewalls handhaven nu de security policies, loggen internetactiviteiten en beveiligen een organisatie tegen bedreigingen van buitenaf. Omdat steeds meer toepassingen worden gebouwd op een webgebaseerd platform, kunnen firewalls webverkeer decrypteren en inspecteren om te bepalen welke toepassingen zich in een TLS-sessie verbergen.